ขั้นตอน รับซื้อรถยนต์

กรอกข้อมูล

กรอก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้รายละเอียดรถราคารถที่ต้องการขายและอัปโหลดรูปภาพรถ

ตรวจสอบข้อมูล

เจ้าหน้าที่ BB SmartCar จะทำการติดต่อกลับหาคุณภายใน 1 ชม. เพื่อแจ้งราคาที่ดีที่สุด

นัดตรวจสภาพรถ

หลังจากตกลงราคากันเรียบร้อยเราจะนัดคุณเพื่อรับรถและทำการตรวจสภาพรถ

จบการขาย

เมื่อตรวจสภาพรถ และตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเซ็นสัญญาซื้อขายและปิดการขายคุณสามารถรับเงินสดกลับบ้านไปได้เลย!

กรอกข้อมูลรับซื้อรถ

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่จาก BB SmartCar ติดต่อกลับ

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ*

นามสกุล

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์มือถือ*

Line ID

ข้อมูลรถ

ยี่ห้อรถ

รุ่นรถ

เริ่มปี

ถึงปี

ช่วงราคา

หมายเหตุ

ลากและวางรูปของคุณ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ BB SmartCar

*รูปรถโดยรวมหลายมุม ภายนอก, ภายใน, ไมล์, หน้าจดทะเบียนรถ

รองรับไฟล์ : JPG , PNG , JPEG

เลือกรูป

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2Mb

ทำไมต้องเลือกขายรถกับ BB SmartCar ?

1.เพราะเรารับซื้อโดยตรงลูกค้าจึงได้รับเงินเต็มราคาของ รถคุณโดยไม่ต้องเสียค่านายหน้าอีก 10,000-20,000 บาท

2.กรณีรถติดไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้ พร้อมจ่ายเงินสดส่วนต่างได้ทันที

3.บริการไถ่ถอนรถยึด ไถ่ถอนรถติดจำนำ

4.ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอขายรถมือสองจากนายหน้า ผู้ชี้นำ เซลล์รถใหม่ หรือ บุคคลทั่วไปทุกท่าน จบราคาได้ เรามีค่าแนะนำให้อย่างเหมาะสมทุกกรณี

5.ดำเนินงานโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ บริการ ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อถือได้ และไม่มีปัญหาภายหลัง

6.ยินดีให้บริการติดต่อปรึกษาเรื่องการขายรถมือสองได้ทันที ด้วยความเต็มใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ของทางออกที่ดีที่สุดในการขายรถมือสองของลูกค้าทุกท่าน


เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับการขายรถมือสอง

กรณีรถมีสมุดคู่มือจดทะเบียน / รถไม่ติดไฟแนนซ์

รถบุคคลธรรมดา

สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

ตัวจริง

(เจ้าของรถเซ็นซื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์)

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

3 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

ตัวจริง

(เจ้าของรถเซ็นซื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์)

รถบุคคลธรรมดา

สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

ตัวจริง

(ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัท)

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

3 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

3 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า

3 ชุด

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า)


กรณีรถไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียน / รถติดไฟแนนซ์

รถบุคคลธรรมดา

สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

5 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ

5 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สัญญาเช่าซื้อ

1 ชุด

รถนิติบุคคล

สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน

1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5 ใบ

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สัญญาเช่าซื้อ

1 ชุด

สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า

5 ชุด

(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า)


และทาง BB SmartCar จะเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ลูกค้าเซ็นอีกดังนี้

หนังสือสัญญาซื้อขาย

หนังสือแบบคำขอโอนและรับโอน

หนังสือมอบอำนาจ

*กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา อาทิเช่น กรณีเจ้าของรถผู้ขายเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, กรณีเจ้าของรถผู้ขายเป็นคนต่างชาติ, กรณีเจ้าของรถผู้ขายเสียชีวิต โปรดปรึกษาเราเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสาร